K A M I R A's photoblog

1385/11/28
tirada

circulation

Previous / Next

چیستان!: این عکس با سرعت 500/1 (یک پانصدم) ثانیه گرفته شده و ملخ های هوپیما تقریبا ثابت شده اند. با این حساب سرعت چرخش این ملخ ها چند دور در ثانیه است؟ به کسی که بهترین جواب رو بده، یکی از عکسهای خودم رو هدیه می دم! به این می گن بازاریابی به سبک جدید!


copyright ©2007 Kamira | aks.akkasee.com | photoblogs.org | Archive مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin |